Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Žítková

TOPlist
Návštěv :
Celkem : 1404
Týden : 1
Dnes : 0
podrobnosti

Současnost knihovny

 

   V roce 2013 byla knihovna přestěhována do nově zrekonstruované obecní budovy č. 161. Byly zhotoveny nové regály.

   Celý knihovní fond byl vložen do elektronického katalogu, který je přístupný přes webové stránky knihovny. K dispozici jsou 2 počítače.

   Regionální služby vykonává Obecní knihovna ve Starém Hrozenkově. Mezi její činnosti patří pomoc při vkládání knihovního fondu do počítače, revize knihovního fondu, poradenství, konzultace, atd.

   Obecní knihovna Žítková obdrží 2x ročně výměnný soubor z Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště.

   Na webových stránkách mohou čtenáři najít informace jak o knihovně, tak i o kulturním dění v obci a okolí.

   Dále jsou pořádány kulturní akce pro děti i dospělé, např. Březen měsíc čtenářů, Celé Česko čte dětem, Týden knihoven. 

 

Historie knihovny

    V roce 1949, kdy byla na Žítkové otevřena nová základní škola, byla vyhrazena zde jedna místnost obecní knihovně. Tato byla   součástí knihovny školní. Knihovníkem byl vždy někdo z učitelů této školy.
    Několik roků to byl např. ředitel školy Jiří Halásek. V roce 1964 jsem  byla - současná knihovnice - paní Lebánková Jiřina - přeložena na školu v Žítkové. Tehdy jsem zároveň přebrala i funkci knihovnice.
    Knižní fond v této době nebyl příliš obsáhlý.
V roce 1984 byla škola v Žítkové zrušena a tehdy již místní lidová knihovna byla přestěhována spolu s MŠ a dětskou poradnou do obecní budovy čp. 52. Byla to jedna místnost o rozměrech cca 9 m2.
    Tato místnost se nedala vytápět a prostor byl naprosto nedostačující. V těchto provizorních podmínkách byla až do roku 1989.  Dětská poradna byla zrušena a knihovna získala jiné prostory.
    Z počátku se jevily dostačující a také zde bylo elektrické vytápění.
Nedostatkem, který trvá až do dneška je to, že zde neteče voda a tedy ani zde není fungující sociální zařízení.
    Rovněž umístění knih s rozšiřováním knižního fondu je velmi obtížné. Jakékoliv úpravy se odkládaly, protože se počítalo s opravou celé budovy.
    Je v plánu obce, že se knihovna tak do jednoho roku přestěhuje do obecní budovy čp. 161, která bude opravena - budou tam i větší prostory.